Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Toimintamme on saanut ISO 13485 - Lääkinnällisten laitteiden sertifioinnin.

ISO 13485 on standardi, joka on suunniteltu erityisesti lääkinnällisten laitteiden teollisuutta varten. Sen sertifiointi takaa asiakkaillemme, että noudatamme tiukkoja laadunhallintaprosesseja. 

Satatuotteen laatuspäällikkö Tiina Leino kertoo, että ISO 13485 -sertifikaatin saavuttaminen on meille merkittävä askel kohti parhaan asiakaskokemuksen tarjoamista asiakkaillemme.

Leino jatkaa, että ISO 13485 -sertifikaatin saavuttaminen on merkittävä tekijä strategisten kumppanuuksien rakentamisessa lääkinnällisten laitteiden alalla. ISO 13485 vastaa lääkinnällisten laitteiden alan sääntelyvaatimuksia. Asiakkaat hyötyvät siitä, että tietävät toimintamme noudattavan näitä standardeja, mikä vähentää sääntelyyn liittyvien ongelmien riskiä.

Lisäksi standardissa korostetaan standardoituja prosesseja koko tuotteen elinkaaren ajan. Asiakkaamme voivat odottaa johdonmukaisia ja luotettavia tuotteita, koska noudatamme systemaattista lähestymistapaa suunnittelu-, kehitys-, tuotanto- ja markkinoille saattamisen jälkeisissä prosesseissa.

Leino tietää, että riskien vähentäminen on tärkeää ja tulee aina esille keskusteluissa lääkinnällisten laitteiden asiakkaiden kanssa. ISO 13485 painottaa voimakkaasti riskienhallintaa. Noudattamalla tätä standardia meidän on tunnistettava ja käsiteltävä tuotteisiimme liittyvät mahdolliset riskit asiakkaidemme lääkinnällisiin laitteisiin. Asiakkaamme hyötyvät tuotteista, joille on tehty perusteellinen riskinarviointi, mikä minimoi odottamattomien ongelmien todennäköisyyden.

ISO 13485 kannustaa myös sisällyttämään asiakaspalautteen prosesseihinsa. Tämä tarkoittaa, että olemme tarkkaavaisia asiakkaiden tarpeiden ja huolenaiheiden suhteen, mikä johtaa tuotteisiin ja palveluihin, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ISO 13485 -sertifiointi ei ainoastaan takaa alan standardien noudattamista, vaan se toimii myös tehokkaana välineenä parhaan asiakaskokemuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. ISO 13485 -sertifiointi antaa asiakkaille varmuuden siitä, että olemme sitoutuneet toimittamaan korkealaatuisia, vaatimustenmukaisia ja turvallisia tuotteita lääkinnällisten laitteiden asiakkaillemme. Se luo perustan luottamukselle, luotettavuudelle ja asiakastyytyväisyydelle, mikä edistää myönteistä ja kestävää suhdetta arvostettuihin asiakkaisiimme.