Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme!

Olemme uudistaneet nettisivumme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Uudistunut sivusto palvelee Satatuotteen kaikkia asiakasryhmiä, muun muassa kansainvälisiä lääkelaitevalmistajia sekä kotimaista elintarviketeollisuutta. Sivujen kehittämisessä on otettu huomioon myös kasvava mobiilikäyttö.

– Menestyksemme perusta luodaan tiiviin henkilökohtaisen asiakasyhteistyön kautta, mutta nettisivut ovat oivallinen väline kertoa laajemmin Satatuotteen toimintaperiaatteista ja osaamisesta. Sivuilla avaamme asiakasprosessiamme ja kerromme muun muassa projektinhallinnasta, tuotekehityksestä, laadunvarmistuksesta ja logistiikkatoiminnoistamme. Esittelemme myös Satatuotteen ylivoimatekijät, joiden avulla pystymme palvelemaan sekä globaaleja yrityksiä että kotimaisia valmistajia, kertoo Satatuotteen toimitusjohtaja Heikki Marva.

Sivujen teknisestä toteutuksesta vastaa Flockler Oy. Sivujen visuaalisen ilmeen ja sisällön on suunnitellut Viestintätoimisto Telegraafi.