Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Satatuote panostaa kasvaviin asiakasvaatimuksiin ja laatutoimintojen johtamiseen

Tiina Leino on nimitetty Satatuotteen laatutoiminnoista vastaavaksi Q&C Manageriksi 2.5.2022 alkaen. Visiomme on tarjota paras asiakaskokemus, joka ohjaa laatutoimintoja ja niiden jalkauttamista asiakastyöhön, jota Tiinan työpanos tulee tukemaan.

Viimeiset 19 vuotta Tiina on työskennellyt HESQ (Terveys, Ympäristö, Turvallisuus, Laatu) johtamisjärjestelmien parissa. Omalla toimipaikallaan järjestelmien ja standardien implementoinnin, ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi Tiina on auditoinut Eurooppalaisia teollisuuden toimipaikkoja, joka osaltaan tukee osaamista ja näkemystä kansainvälisessä toiminnassa.

Tiina lupaa tuoda laatuprosesseihin metodeita, jotka hän on kokenut toimiviksi. Kattava kokemus auttaa Tiinaa tunnistamaan mitkä olemassa olevat toiminnot arjen yhteistyössä kehittävät asiakaskokemusta. Hänen tavoitteenaan on kehittää prosesseja, jotka palvelevat sekä Satatuotetta, että asiakasta. Paras asiakaskokemus yrityksen visiona on siihen mahtava lähtökohta, ja se istuu myös Tiinan omaan maailmaan. Hän näkee, että Satatuotteessa koko henkilöstön osaaminen ja laadukas yhteistyö sekä yhtiön sisällä, että asiakkaan kanssa ovat tärkeitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensivaikutelmana Satatuotteella on Tiinan mukaan korostunut järjestelmällinen ja asiantunteva toiminta tuotannossa ja tuotannon edistämiseksi, sekä henkilöstön arvostaminen.

Tiinalle on tärkeää myös oman osaamisen jatkuva kehittäminen. Tiinan koulutuspohjasta löytyy terveydenhuollon ja markkinoinnin tutkintojen lisäksi kattavat täydennyskoulutukset johtamisessa ja strategisessa toiminnassa sekä järjestelmien hallinnassa ja poikkeama-analysoinnissa. Aikaisemmat työnantajat ovat olleet pääasiassa monikansallisia yhtiöitä, kuten Saint-Gobain, Yara ja Microsoft. Lähes parin vuosikymmenen aikana Tiina on saanut huomata, että vaikka teollisuuden ala ja kansallisuudet muuttuvat, on lainsäädännön ja standardien noudattaminen ja laadukkaan työn toteuttaminen perusperiaatteiltaan aina samanlaista.

Laatutoimintojen johtamisen tavoitteena on saada asiakasvaatimukset Satatuotteen tekemisen ytimeen ja arkeen, jonka kautta se heijastuu laajasti kasvaviin nykyisiin ja tulevaisuuden asiakasvaatimuksiin.