Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Satatuote palkittiin työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Satatuote palkittiin kemianteollisuuuden turvallisuuspalkinnolla - turvallisuus on jokaisen asia

Satatuote palkittiin 13.4.2021 Kemianteollisuuden Responsible Care ohjelmassa kyvystään ottaa koronatilanne haltuun sen eri vaiheissa.

Yrityksessä huolehditaan henkilöstön työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista esimerkillisellä tavalla. Toiminnallaan Satatuote on pystynyt pitämään lääke- ja elintarviketeollisuuden huoltovarmuuden kannalta tärkeän tuotantonsa keskeytyksittä käynnissä.

Yrityssarjoissa palkittiin lisäksi Nokian Raskaat Renkaat Oy sekä Kraton Chemical Oy. Palkinnolla nostettiin esille uusia muutoksen tekijöitä, vankkoja hyvien käytäntöjen jakajia ja poikkeustilanteen haltuun ottajia.