Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Satatuote investoi kasvuun

Satatuote on investoinut tuotannon tehokkuuteen voimakkaasti viimeisten vuosien aikan. Tänä vuonna tehtaan logistiikkatila rakennetaan lääke- ja elintarviketeollisuuden standardit täyttäväksi terminaalialueeksi.

– Kokonaisuudessaan uudistustyöt- ja lisälaajennus käsittävät 1500 m2. Laajennuksen jälkeen Satatuotteella on n. 7000 m2 toimitilat, kertoo Satatuotteen toimitusjohtaja Heikki Marva.

Vuosina 2016–2018 Satatuote on investoinut tuotannon tehostamiseen n. 2.5 miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät kaksi ekstruusiolinjaa sekä lämpömuovauskapasiteettia.