Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Samassa veneessä Nooa Laukkasen kanssa

Satatuote on solminut sponsorointisopimuksen purjehtija Nooa Laukkasen kanssa. Molempien osapuolten tähtäimessä on menestyä kansainvälisesti tulevina vuosina. Teollisena valmistajana Satatuotteen tavoitteena on kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi olla alansa edelläkävijä vastuullisessa toiminnassa ja mahdollistaa asiakkaille vastuullinen hankintaketju. Ympäristö on kiinteä osa Satatuotteen vastuullisuusstrategiaa ja hankkeen myötä Satatuotteen yhteistyökumppaniksi on valikoitunut merten puhtauden puolesta puhuva urheilija, joka purjehtii kilpaa kohti 2024 Pariisin Olympialaisia.

Laukkanen purjehtii Laser Standard -olympialuokassa ja on saavuttanut kansainvälistä statusta ikäluokkansa parissa. Nooan kunnianhimo ja näkemykset puhtaamman ympäristön puolesta puhuttelee raumalaista perheyritystä, jonka myötä Satatuote ja Laukkanen solmivat yhteistyön, jonka tavoitteena ei ole pelkästään tukea Nooan menestystä maailmalla, vaan yhdessä vaikuttaa ja edesauttaa ympäristön hyvinvointia.

Molemmat osapuolet jakavat näkemyksen siitä, että puhtaampi ympäristö vaatii sitoutumista yksilötasolla ja vaikuttamista siellä missä äänensä saa kuuluviin. Laukkasen kilpailuympäristö Suomessa ja maailmalla on lajin luonnonläheisyydessään tuonut haasteita merten puhtauden takia.

Olen kirjaimellisesti rajapinnassa esimerkiksi Itämeren tilanteen kanssa, ja koen että on myös minun vastuullani jakaa tietoisuutta ja tapoja vaikuttaa puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Otin yhteyttä Satatuotteeseen, koska perheyhtiön arvot vastaavat omiani. Heidän tuella pystyn jatkamaan kisamatkoja, mutta myös työskentelemään minulle tärkeän asian puolesta.” toteaa Laukkanen.

“Ympäristö on yksilöiden, mutta myös yritysten vastuulla. Vastuullisena teollisena valmistajana koemme, että meidän tehtävä on viestiä siitä, että muovi ei kuulu luontoon. Haluamme kuitenkin painottaa, että oikein käytettynä muovilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan. Kierrätettynä tai uusien materiaali-innovaatioiden myötä muovi on erinomainen raaka-aine, jolla voi vaikuttaa ruokahävikin minimointiin, sähkön- ja veden jakeluun, sekä mahdollistaa lääketeollisuuden prosesseja. Nooan kanssa olemme myös yhdessä todenneet, että kilpapurjehduksessa muovilla on oleellinen rooli niin turvallisuuden kuin välineiden keston ja uusiokäytön kannalta. Odotamme innolla yhteistyötä ja seuraamme Nooan kisamenestystä.” perheyhtiön toimitusjohtaja Heikki Marva alleviivaa.

Nooa Laukkanen purjehtii kohti 2024 Pariisin Olympialaisia