Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

100 prosenttia Satatuotteen käyttämästä sähköstä on biosähköä

Kehitämme toimintaamme ja ympäristötehokkuuttamme työskentelemällä vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Visiomme tarjota paras asiakaskokemus on vahvasti taustalla, kun sitoudumme auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan strategiset kestävän kehityksen tavoitteet.

Asiakkaamme ovat globaalin lääketeollisuuden markkinajohtajia, pohjoismaisen elintarviketeollisuuden edelläkävijöitä ja globaalin teknologian innovoijia. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa muovin parissa, joka on olennainen raaka-aine kaikilla näillä toimialoilla. Ilman sen toimivuutta lääketieteen ala ei pystyisi parantamaan elämänlaatua, elintarviketeollisuus ei pystyisi minimoimaan ruokahävikkiä ja teknologiayritykset olisivat rajoittuneita prosesseissaan. Työskentely tällaisten raaka-aineiden kanssa tuo meille vastuun optimoida ja minimoida hiilidioksidipäästöt arvoketjumme eri vaiheissa.

Olemme vuodesta 2021 lähtien käyttäneet tuotannoissa ja toimistossa Lännen Omavoiman tuottamaa biosähköä. Biosähkön käyttö varmennetaan GO-alkuperätakuu-sertifikaatilla, jonka olemme on saanut.

Sähkön alkuperätakuilla varmistetaan, että yrityksen käyttämä sähköenergia on päästötöntä ja valinta edistää ilmastoystävällisten sähköntuotantomuotojen yleistymistä Suomessa ja Euroopassa.