Artboard 1

Pakkausratkaisuja vaativaan teollisuuteen

Satatuotteelle tunnustus liikevaihdon kasvusta

Viime vuosien merkittävän kasvun ja menestyksen johdosta, Kauppalehti on myöntänyt Satatuote Oy:lle Kasvaja-sertifikaatin 14.10.2020. Kauppalehti tunnustaa Kasvaja-sertifikaatilla yrityksiä, joiden liikevaihto on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialansa keskitasoa nopeammin vuositasolla.

Vuosien saatossa olemme määrätietoisesti toteuttaneet visiotamme ja sen pohjalta luotua strategiaamme. Sekä kansainväliset että kotimaiset asiakkaamme luottavat kompetenssiimme ja Satatuotteen toimintamalliin. Olemme ammattitaitoinen kehittyvä perheyritys, jonka menestyksen takana seisoo osaava henkilökunta ja yrityskulttuuri.

Satatuotteen määränpäänä on ollut tarjota paras asiakaskokemus, jonka peruspilareina ovat vakavaraisuus ja sitoutuneisuus. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja asiakkaidemme luottamuksen myötä olemme onnistuneet kasvutavotteissamme. Otamme Kauppalehden tunnustuksen ylpeänä vastaan ja haluamme kiittää yhteistyokumppaneita ja ennen kaikkea henkilökuntaamme luottamuksesta.

Yrityksen liikevaihdon kasvu useampana vuonna peräkkäin kertoo yrityksen kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Kauppalehden mukaan liikevaihto on selkeä kasvun mittari, jonka perusteella yrityksiä on helppo verrata ja katsoa, kuka täyttää Kasvaja-sertifikaatin kriteerit. Kasvuyritysten liike- ja yhteistyökumppaneiksi hakeutuvat niin asiakkaat, sijoittajat kuin erilaiset sidosryhmätkin.

Kasvaja-sertifikaatti

_section_background
Asiakaslähtöisyys
Laatujohtaminen
_round_arrow

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa meille sitä, että tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja mitä asiakkaamme meiltä haluavat. Näin osaamme auttaa heitä menestymään. Asiakaslähtöisyys on toimintamme lähtökohta ja yksi arvoistamme.

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen on integroitu laatujärjestelmän kautta kaikkeen toimintaamme, prosessien jokaiseen vaiheeseen. Tuotteidemme ja toimintamme korkea laatu ohjaa kaikkea tekemistämme.

X
_round_arrow